Dịch vụ Diệt Ruồi

Riệt Ruồi

ruồi sống và thường xuyên tiếp xúc với những nơi bẩn thỉu. Hàng ngày, húng xâm hại nguồn thực phẩm của con người. Với chất bẩn mang trên cơ thể mình, chúng còn làm bẩn nhà cửa, đồ đạc của chúng ta. Nghiêm trọng hơn, ruồi mang mầm bệnh khi chúng kiếm ăn và truyền chúng cho con người. ta có thể thấy ruồi chỉ có một cặp cánh. Hầu hết ruồi là động vật nhỏ, thân mềm, thường có 2 mắt lớn che trước đầu. Ruồi xám dài khoảng 6mm xuất hiện bên trong hoặc gần nhà được gọi là ruồi nhà. Đa phần, ruồi hay sống ở những bãi rác, xác sinh vật chết và phân. Ấu trùng ruồi cũng sống trong những chất này.

Những loài ruồi phổ biến nhất mà bạn sẽ gặp khi kiểm soát dịch hại được mô tả dưới đây:

Ruồi nhặng (Blow fly)

Đặc điểm: tùy thuộc loài: có màu xanh như kim loại, xanh da trời và màu đen

Kích thước: 10 – 15 mm

Vị trí: chủ yếu ở những bải rác và vật chết

Thức ăn: thịt, động vật chết, phân của động vật, rau quả thối rửa

Đặc điểm gây hại: truyền bệnh, gây phiền toái

Chú thích: ấu trùng phát triển trong thịt phân hủy hay phân động vật. Thường xác động vật là nguồn chính

Ruồi đàn (Cluster fly)

Đặc điểm: màu xám tối và đen, lông vàng phần bụng

Kích thước: 10 mm

Vị trí:  trong hoa khi thời tiết ấm, xuất hiện bên trong nhà vào mùa thu, mùa xuân đặc biệt trên gác mái và lỗ trống tường. Những tường dơ, màn, quần áo là những nơi chúng ẩn náu

Thức ăn: ấu trùng kí sinh trong giun đất

Chú thích: bay lờ đờ khi chúng trong nhà

 

 

 

Ruồi mặt (Face fly)

Đặc điểm: giống ruồi nhà

Kích thước: 6 mm (có thể lớn hơn ruồi nhà một chút)

Thức ăn: ruồi lớn ăn chất tiết ra từ mắt, mũi gia súc. Ấu trùng ăn phân bò

Đặc điểm gây hại: gây phiền toái đến vật nuôi trong nhà

Chú thích: ruồi mặt là vấn đề lớn ở miền bắc nước Mỹ.

Ruồi nhà (House fly)

Đặc điểm: màu xám tối, 4 sọc tối ở sau đầu

Kích thước: 6 mm

Vị trí: trong sân hoặc nhà

Thức ăn: bất kì thức ăn con người và động vật

Đặc điểm gây hại: truyền bệnh, gây quấy nhiễu

Chú thích: ấu trùng phát triển ở hầu hết chất hữu cơ thối mục

Ruồi đêm hoặc ruồi cống (Moth fly hoặc Drain fly)

Đặc điểm: màu hơi nâu hoặc nâu, lông che phủ phần thân và cánh

Kích thước: 2.5 mm

Vị trí: bùn chất hữu cơ và rau thối rữa

Đặc điểm gây hại: gây phiền toái

Chú thích: ấu trùng phát triển trong chất hữu cơ ẩm

Vòng đời
Vòng đời của ruồi trải qua 4 giai đoạn: trứng, dòi (ấu trùng), nhộng và ruồi trưởng thành.

Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường mà từ trứng nở thành ruồi trưởng thành thường mất từ 3 – 5 ngày.

Ruồi trưởng thành có đời sống khỏang 1-2 tháng, ở điều kiện thích hợp có thể sống đến 3 tháng.

Phương Pháp Diệt Ruồi :

  • Phun hóa chất dạng sương: được áp dụng trong các không gian bên trong nhà ở,… giúp tiêu diệt ngay các loại côn trùng đang có mặt. Hóa chất được tồn lưu ở các khu vực đã xử lý nhằm hạn chế sự xâm nhập của chúng trong một khoảng thời gian.
  • Phun hóa chất dạng khói mù nóng: phun chủ yếu ở khu vực khuôn viên bên ngoài,… giúp tiêu diệt ngay lập tức các loại côn trùng đang có mặt.

Các Biện Pháp Ngăn Ngừa Và Hạn Chế Ruồi :

  • Cải thiện vệ sinh môi trường
  • Làm giảm hoặc loại trừ nơi đẻ trứng của ruồi bằng cách vệ sinh chuồng trại gia súc, gia cầm, quản lý phân và chất thải con người, xử lý rác thải tốt.
  • Làm giảm nguồn thu hút ruồi từ nơi khác đến như mùi của thức ăn, mùi của các ổ đẻ của ruồi.
  • Đề phòng sự tiếp xúc của ruồi và mầm bệnh như hố xí, người ốm và chất thải của họ, lò mổ, động vật chết…
  • Bảo vệ không cho ruồi tiếp xúc với thức ăn, vệ sinh nhà ăn…

Điện thoại tư vấn : 0977.69.22.99